Krajowy Klub Iluzjonistów

      Krajowy Klub Iluzjonistów prezentuje zbiór sylwetek wybitnych iluzjonistów XX wieku.
      Wybór postaci, ocena, selekcja materiałów oraz znalezienie wiarygodnych źródeł nie jest sprawą łatwą. Ujawnianie szczegółów biograficznych i ukazywanie kulisów swej sztuki nie leży w naturze iluzjonistów-profesjonalistów. Dla pozyskania możliwie pełnego zestawu czołowych postaci z tej dziedziny sztuki sięgniemy więc nie tylko do informacji własnych, lecz także do źródeł zagranicznych.
      Szczególnie istotne wydaje nam się zaprezentowanie sylwetek wybitnych polskich iluzjonistów. W przeciwieństwie do artystów teatru, filmu czy muzyki, o najwybitniejszych przedstawicielach sztuki iluzji wie się u nas w kraju stosunkowo niewiele.
      Historię iluzji (podobnie jak historię innych dyscyplin sztuki) tworzyły wielkie indywidualności, postacie sławnych magów, astrologów, alchemików. W wiekach minionych ludzie ci (jak choćby doktor Faust) tak dalece zawładnęli wyobraźnią współczesnych i potomności, że stali się bohaterami legend, baśni, podań, a nawet - rozpraw naukowych. Niejednokrotnie byli to ludzie bardzo starannie wykształceni, o fascynujących osobowościach i barwnych kolejach życia. Praktyki ich, przekazane nam przez historię, można dziś łatwo wyjaśnić na gruncie naukowych podstaw fizyki, chemii, medycyny czy telepatii, sugestii, hipnozy. Cokolwiek by im zarzucano, pozostaje faktem, że doświadczenia magów - iluzjonistów torowały drogę rozwojowi nauk, poprzedzały wyodrębnianie się nowych metod i dyscyplin badawczych.
      W wieku XX, w dobie lotów kosmicznych, sztuka iluzji nadal ściśle związana jest z różnymi dziedzimani wiedzy: fizyką, mechaniką, chemią. Wzbogacona przez radiotechnikę, automatykę, zastosowanie laserów, pozwala współcześnie na prezentowanie trików, które (jak to zawsze w sztuce iluzji) zdają się przeczyć uznanym prawom fizyki oraz zdrowemu rozsądkowi.
      Czołowi iluzjoniści osiągają swój wysoki kunszt nie tylko dzięki wrodzonym predyspozycją i umiejętnościom, ale przede wszystkim dzięki wytrwałej pracy, pasji i uporowi. Ci, których oklaskujemy na scenie, to przeważnie fanatycy i wirtuozi zarazem, ludzie, których umiejętności zaskakują, zdumiewają, olśniewają i zachwycają. Tacy są najwięksi spośród nich. Ukazanie ich sylwetek, zbliżenie tych postaci członkom Krajowego Klubu Iluzjonistów oraz innym, uważamy za potrzebne, pożyteczne i interesujące.
Wszelkie prawa zastrzeżone dla autorów serwisu © Fenix