Krajowy Klub Iluzjonistów

Krajowy Klub Iluzjonistów jest jedyną polską organizacją zrzeszoną w Światowej Federacji Stowarzyszeń Iluzjonistycznych w Hadze - FISM. Powstał w Łódzkim Domu Kultury w roku 1976. Organem prasowym KKI jest czasopismo „Hokus Pokus”, którego redaktorem i autorem tekstów od 30 lat jest Jerzy Mecwaldowski - Caroni. Organ KKI do roku 1993 ukazywał się cztery razy w roku, a od roku 1994 dwukrotnie. Od roku 2000 ponownie wychodzi 4 razy w roku.


Nasz adres:
Krajowy Klub Iluzjonistów
Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18
90-113 Łódź

Telefon:
tel. (0-42) 633-98-00
fax (0-42) 633-70-96

E-mail:
kontakt@kki.org.pl

Konto:
PROXIMA Spółka z o.o.
nr konta: 91 1140 2017 0000 4302 0445 7859

Przewodniczący: Jerzy Stanek
Członkowie zarządu: Marek Kowalski
Krystyna Li-U-Fa
Jerzy Mecwaldowski
Marek Woźniak
Stefan Poźniak
Sąd Koleżeński: Marek Zdrojewski
Antoni Hetnal
Jan Sowiński
Wszelkie prawa zastrzeżone dla autorów serwisu © Fenix